บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมจ้างเหมาติดตั้งและวางระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price IT SYSTEM.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: IT System re.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 11 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 11 ธันวาคม, 2561