บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center : Ioc) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 25 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 27 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 27 กันยายน, 2561