บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างศึกษาแนวทางการส่งเสริม สร้างเเรงจูงใจและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 22 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 25 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: 5B4C~1.PDF

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 7 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 7 กันยายน, 2561