บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price pr digital park.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 26 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ebid005-2561 re.pdf

ไฟล์ประกาศ: ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 23 ก.พ - 5 มี.ค 61

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา: ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf