บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและIOC

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

ประกาศยกเลิก :download
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562