บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

เอกสารราคากลาง: ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 22 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศ:เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร.pdf

ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศร่าง TOR: 22 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศ:เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวัที่ 20 มิ.ย 62 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 31 พฤษภาคม 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 22 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 22 พฤษภาคม, 2562