บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 15 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศยกเลิก.pdf

ไฟล์ประกาศ: การประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์ ถึงวันที่ 4/4/2562

วันที่ประกาศร่าง TOR: 1 เมษายน 2562

หมายเหตุ: การประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์ ถึงวันที่ 4/4/2562

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 2 พ.ค 62 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 4 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 2 เมษายน, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 2 เมษายน, 2562