บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านหนังสือ The Report Thailand ๒๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 มิถุนายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 กรกฎาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผู้ชนะ.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 11 กรกฎาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 11 กรกฎาคม, 2561