บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าพื้นที่สำหรับห้อง IOT Smart City Lab และห้อง Business Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน อาคารศูนย์บริการวิชาการสะพานหิน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก ภก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 14 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 18 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 18 กุมภาพันธ์, 2562