บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต อาคารนวัตกรรม IoT1

ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562