บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ IP ด้านดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 24 มกราคม 2567 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 25 มกราคม 2567
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567