บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจำทำข้อกำหนดทางเทคนิคและการทดสอบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard) โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลางdownlond ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะ downlond ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564