บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ IP ด้านดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 5 มกราคม 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 6 มกราคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566