บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมพบปะบริษัทเทคโนโลยีและ เครือข่ายผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565