บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างบริการส่วนกลางอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 24 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 24 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 24 ธันวาคม, 2561