บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างจัดทำของที่ระลึก Foldable wireless keyboard with touchpad โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562