บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2563

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะdownlond ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563