บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อบ้านสำเร็จรูปเพื่อรองรับกิจการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566