บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะ downlond ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564