บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง

การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564