บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 12 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 13 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 13 มีนาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 13 มีนาคม, 2562