บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน LINE Official Account ของสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566