บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 มีนาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 14 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-maid march.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 18 มีนาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 18 มีนาคม, 2562