บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 ตุลาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re clean ph.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 30 ตุลาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 30 ตุลาคม, 2561