บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะdowmlond ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563