บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ma2 price-0001.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 31 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 31 ตุลาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re ma2.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 5 พฤศจิกายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 5 พฤศจิกายน, 2561