บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างทำป้ายชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และโลโก้สำนักงานพร้อมติดตั้ง ณ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศ: re-logo.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 15 มกราคม 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 15 มกราคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 15 มกราคม, 2562