บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-gift.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 13 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 13 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-gift-0001.pdf

ไฟล์ประกาศ: tor-gift.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 13 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 13 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 13 ธันวาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562