บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2017 (AICTA2017)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p022_2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: list022-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 31 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re022-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 31 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: an022_2560.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 15 พฤษภาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560