บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการจัดอบรมหลักสูตรฯบนระบบบทเรียนออนไลน์แบบ Massive Open Online Courseware (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563