บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างจัดพิมพ์แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-พิมพ์แผนแม่บท.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-320.pdf

ไฟล์ประกาศ: re-320.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 20 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 20 กันยายน, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561