บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 :download

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563