บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างสื่อสร้างความตระหนักด้านประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดจ้างสื่อสร้างความตระหนักด้านประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสร้างความตระหนักด้านประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย :download

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564