บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างบริการรถยนต์และจัดส่งพัสดุเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563