บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft Office 365 จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft Office 365 จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ: download

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566