บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License และ Office 365 Enterprise E3 จำนวน 70 License

การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License และ Office 365 Enterprise E3 จำนวน 70 License โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564