บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 1 มีนาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 13 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 15 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 15 พฤษภาคม, 2562