บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารจัดการพิธีลงนาม(MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562