บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดกิจกรรม “งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2561”

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price child.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 12 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 12 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: RE PO013_2561.pdf

ปีงบประมาณ: 2561