บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารการจัดงาน National Digital Startup Network โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 26 กรกฎาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 26 กรกฎาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: startup re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 3 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 3 สิงหาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561