บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: ยกเลิก

เอกสารราคากลาง: p-NEDCC.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 9 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: จำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 12 เมษายน 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 28 มีนาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: ยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) ประจำปี 2560

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: จันทร์, 24 เมษายน, 2560