บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่่อสารเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล (ครั้งที่ 2) โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-e-016_2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 16 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: list-pr2.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-pr2.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 30 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายซองเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 15-25 พฤษภาคม 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 15 พฤษภาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560