บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi

จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564