บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping)

การจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 4