บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564