บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่การสร้างชุมชน Next Genration Programming เลขที่ 016/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p.016-60.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 6 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 20 กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ผลการคัดเลือก

วันที่ประกาศรายชื่อ: 24 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 016/2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 6 มกราคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560