บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศ

การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook) จำนวน 3 เรื่อง เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564