บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าบริการระบบคลาวด์ สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าบริการระบบคลาวด์ สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565