บริการ
TH
EN
TH
CN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าบริการระบบคลาวด์สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ: download

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566