บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office 365 Enterprise E3 จำนวน ๙๐ สิทธิ์ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 6 มกราคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566